บริการเซอร์วิส ติดตั้ง แก้ปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับ dc drive , inverter , servo , plc , hmi ,

บริษัทมีออโตเมชั่นจำกัด
บริการเซอร์วิส ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขการทำงาน DC DRIVE ,INVERTER

PLC , HMI ทุกรุ่น  โดยวิศวกรผู้มีประสบการ

 

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ

งานอัพเกรด DC DRIVE เครื่องเป่าถุง

เปลี่ยน DC DRIVE  TECO  Specon 6500-D เป็น Parker SSD 590+ DC DRIVE

 

 

งานเปลี่ยน DC DRIVE "ABB" เครื่อง EXTRUDER

งานเปลี่ยน ABB DC DRIVE รุ่นเดิมเสีย ทางบริษัทเปลี่ยน ใหม่เป็น Parker ssd 590P  

พร้อมทำการปรับเซ็ตโปรแกรมและทดสอบเดินเครื่องผลิต

 

งานเปลี่ยน DC DRIVE "SUMOTOMO" เครื่องผลิตแผ่นเหล็ก 

งานเปลี่ยน DC DRIVE SUMITOMO  D-S700 รุ่นเดิมเสีย ทางบริษัทเปลี่ยน ใหม่เป็น Parker ssd 590P  

พร้อมทำการปรับเซ็ตโปรแกรมและทดสอบเดินเครื่องผลิต

 

 งานอัพเกรด DC DRIVE เครื่อง CALENDAR ผลิตหนัง PVC

งานอัพเกรด DC DRIVE เครื่องจัก Exthuder เปลี่ยน DC DRIVE จากรุ่นเดิม

RELIANCE ELETRICE " MAXITRON 9000" เป็น PARKER SSD 590+