ตัวแทนจำหน่าย Parker (AC/DC DRIVE) ประเทศไทย

บริษัท มีออโตเมชั่น จำกัด ให้บริการจำหน่ายสินค้ากลุ่มออโตเมชั่น แก่โรงงานทุกอุตสาหกรรม

โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ AC/DC DRIVE  พร้อมทั้งให้บริการเซอร์วิส ซ่อม ติดตั้ง AC/DC DRIVE

และให้บริการอัพเกรดระบบ PLC / HMI  และระบบคอนโทรลเครื่องจักร

บริษัทฯ มีวิศวกรให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายทุกรายการ

 

บริษัท มีออโตเมชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Parker (ประเทศไทย) ในกลุ่ม AC/ DC DRIVE

อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดรายการสินค้า Parker จำหน่ายและให้บริการดังนี้

 

 

DC590+ “Integrator Series” for DC motors, well suited to integrated multi-drive
systems. Extensive application software including winder control, together with function block
programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module. This flexibility
in configuration makes the DC590+ an excellent retrofit solution not only for legacy Parker SSD
drives, but for competitive brands
as well. “DRV” models include fuses and contactor.

 

AC DRIVE -AC10 SERIES 

 

AC10 - A simple, reliable, and economical solution to every-day motor control
applications requiring speed or torque control within the power range of 0.25
to 250 HP. Compact footprint and features including, sensorless vector mode
and a full 150%/60 sec overload. A solution for machine builders looking for a
compact, cost-effective, drive with robust performance. IP20 and IP66 ratings
available

 

 

The AC20 general purpose drive provides advanced Ethernet connectivity

and Safe Torque Off for open or closed loop AC induction and PM motor

control in applications up to 180kW

 

 

AC30V, AC30P, AC30D - Available in three levels of capabilities, the AC30
family provides exceptional levels of control, from simple open-loop pumps and fans to closed-loop
process line applications through 600 HP. Its flexible, modular construction enables a wide range
of communications and I/O modules to be added as required. Integrated macros and PLC functionality
enable users to create sophisticated control without a separate PLC.

 

AC890 - A compact, modular systems drive engineered to control speed and
position of open-loop and closed-loop, single- or multi-motor AC induction or servo motor
applications. Compatible with a wide range of feedback options, the AC890 may be used with any AC
motor and virtually any speed/position feedback options. Available in 380-460/500V 3-phase 0.75 to
500 HP and
220V-240V 3-phase 0.75 to 10 HP.


AC 690+ - Replacement to AC 20

The AC690+ Integrator Series is a single range of AC drives designed to meet the requirements of all variable speed applications from simple single motor speed control through to the most sophisticated integrated multi-drive systems. The heart of the AC690+ is a highly advanced 32-bit microprocessor based motor control model. This provides an exceptional dynamic performance platform to which can be added a host of communications and control options, enabling you to tailor the drives to meet your exact requirements. The AC690+ is available in 380-460V 3-phase 1 to 1500 HP and 220V-240V 1 to 75 HP.