บริการเซอร์วิส ติดตั้ง แก้ปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับ Parker dc drive , inverter

บริษัทมีออโตเมชั่นจำกัด
บริการเซอร์วิส ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขการทำงาน DC DRIVE ,INVERTER

PLC , HMI ทุกรุ่น  โดยวิศวกรผู้มีประสบการ

 

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ

 

งาน SERVICE & COMMISSIONING PARER DC 590+ , 

AC30 INVERTER

 

งานเปลี่ยน DC DRIVE SUMITUMO เครื่งเคลือบสีคอยล์เหล็ก

เป็น PARKER SSD 590+และ External Field "Nidec"

 

 

งานเปลียน DC DRIVE (V6500D) เป็นรุ่น PARKER SSD 590+ เครื่องปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์

 

งานอัพเกรด DC DRIVE เครื่องเป่าถุง

เปลี่ยน DC DRIVE  TECO  Specon 6500-D เป็น Parker SSD 590+ DC DRIVE

 

 

งานเปลี่ยน DC DRIVE "ABB" เครื่อง EXTRUDER

งานเปลี่ยน ABB DC DRIVE รุ่นเดิมเสีย ทางบริษัทเปลี่ยน ใหม่เป็น Parker ssd 590P  

พร้อมทำการปรับเซ็ตโปรแกรมและทดสอบเดินเครื่องผลิต

 

งานเปลี่ยน DC DRIVE "SUMOTOMO" เครื่องผลิตแผ่นเหล็ก 

งานเปลี่ยน DC DRIVE SUMITOMO  D-S700 รุ่นเดิมเสีย ทางบริษัทเปลี่ยน ใหม่เป็น Parker ssd 590P  

พร้อมทำการปรับเซ็ตโปรแกรมและทดสอบเดินเครื่องผลิต