บริการซ่อม Parker ssd 590p dc drive , และรุ่นอื่นๆ ทุกรุ่น

บริการงานซ่อม 

- DC DRIVE 

- SERVO 

 - INVERTER 

- HMI & TOUCH SCREEN 

- PLC   

- ELECTRONICS BOARD

  •  งานซ่อมมีการรับประกันทุกชิ้น
  •  รับส่งและประเมินราคาซ่อมฟรี
  •  ซ่อมไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ตัวอย่างงานซ่อมของบริษัท

งานซ่อม Parker ssd 590+

  

 

งานซ่อม Eurotherm 590C

        

 งานซ่อม TECO 590+ DC DRIVE

 

 

  


งานซ่อม Lenzen Servo-Inverter-Dc drive