บริการซ่อม Parker ssd 590p dc drive , และรุ่นอื่นๆ ทุกรุ่น

บริการงานซ่อม 

- DC DRIVE 

- SERVO 

 - INVERTER 

- HMI & TOUCH SCREEN 

- PLC   

- ELECTRONICS BOARD

  •  งานซ่อมมีการรับประกันทุกชิ้น
  •  รับส่งและประเมินราคาซ่อมฟรี
  •  ซ่อมไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย